Nazwa Szkoły

INFORMATOR SZKOLNY 2020/2021

 1. Organizacja roku szkolnego:
 • 1 września 2020 r.  –  rozpoczęcie roku szkolnego
 • 23 – 31 grudnia 2020 r.  –  zimowa przerwa świąteczna
 • 28 stycznia 2021 r. –  konferencja klasyfikacyjna
 • 1 lutego 2021 r. – początek drugiego semestru
 • 16 lutego 2021 r. – konferencja plenarna
 • 1 lutego  – 14 lutego 2021 r.  –  ferie zimowe
 • 1 kwietnia –  6 kwietnia 2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna
 • 27 kwietnia 2021 r. – konferencja klasyfikacyjna dla klas III
 • 30 kwietnia 2021 r. – zakończenie zajęć w klasach III
 • 4  maja 2021 r. – początek matur

(harmonogram matur na stronie CKE i gazetkach szkolnych)

 • 23 czerwca 2021 r. – konferencja klasyfikacyjna dla klas I – II
 • 25 czerwca 2021 r. – zakończenie zajęć dydaktycznych
 • 25 czerwca 2021 r. – konferencja plenarna
 • 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. – wakacje
 • 23 – 24 sierpnia 2021 r. – matury poprawkowe
 1. Dni wolne od zajęć:
 • 11 listopada 2020 r. – Rocznica Odzyskania Niepodległości
 • 6 stycznia 2021 r. – Święto Trzech Króli
 • 3 maja 2021 r. – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 3 czerwca 2021 r. – Boże Ciało
 1. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
 • 25 września 2020 r. – szkolna impreza integracyjna
 • 14 października  2020 r. – Dzień Nauczyciela
 • 2 listopada 2020 r. – Dzień Zaduszny
 • 4,5 stycznia 2021 r.
 • 20 kwietnia 2021 r. – Dni Nauki, Dni Otwarte Szkoły
 • 4,5,6,7 maja 2021 r. –  pisemne egzaminy maturalne
 • 4 czerwca 2021 r.
 1. Wywiadówki:
 • 10 września 2020 r.  godz. 1700  (spotkanie z dyrektorem w auli szkolnej:

16.30 rodzice uczniów klas I; 1730 rodzice uczniów klas III)

 • 19 listopada 2020 r.  godz. 1700 – 1730  
 • 21 stycznia 2021 r. godz. 1700 – 1730 (podanie propozycji ocen semestralnych)
 • 25 marca 2021 r. godz. 1700 – 1730 (rodzice uczniów klas III)
 • 20 maja 2021 r. godz. 1700 – 1730 (podanie propozycji ocen rocznych)
 1. Konsultacje w szkole
 • 19 listopada 2020 r.  godz. 1700 – 1800
 • 21 stycznia 2021 r.  godz. 1700 – 1800
 • 25 marca 2021 r.  godz. 1730 – 1830
 • 20 maja 2021 r.    godz. 1730 – 1830
 1. Konsultacje bieżące są prowadzone przy pomocy

                dziennika elektronicznego

 • Wychowawcy klas mogą organizować dodatkowe spotkania z rodzicami, jeżeli wyniknie taka potrzeba.
 • Zachęcamy do przeglądania strony internetowej naszej szkoły, gdzie zamieszczane są aktualne informacje z życia naszej placówki.

Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów proszeni

są o obowiązkową obecność na zebraniach, na których podane zostaną propozycje ocen semestralnych i rocznych.

W podanych wyżej terminach dyżur pełnią również dyrekcja szkoły, Rada Rodziców, psycholog i pedagog.

Rada Rodziców:

10 września 2020 r. w auli o godz. 1815 odbędzie się spotkanie trójek klasowych w celu powołania Rady Rodziców.

Wysokość składki na Fundusz RR zostanie ustalona na w/w zebraniu – proponowana składka 80 zł

 

Składka może być płatna w dwóch ratach. Pozostałe zebrania trójek klasowych odbywać się będą z reguły po wywiadówkach czy konsultacjach.